BIP ZPSP
kierownictwo
struktura
zamówienia publiczne
instrukcja

 

 

 

 

 

 

 
bip zpsp

 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona

Warszawa 01-009, ul. Smocza 6

tel. 22 838 92 01

e-mail: zpsp@smocza.edu.pl

www: www. zpsp.smocza.edu.pl

 

W skład Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych wchodzi:

- Liceum Plastyczne - 4 letni cykl nauki

- Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych - 6 letni cykl nauki

 

Organ prowadzący- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nadzór pedagogiczny – Centrum Edukacji Artystycznej