JERZY SZWEDOWSKI

 

 

Ze smutkiem żegnamy naszego kolegę Jurka Szwedowskiego,
nauczyciela wychowania fizycznego
w latach 1996 - 2001.

 

Grono pedagogiczne i administracja szkoły

 PLSP im. Wojciecha Gersona w Warszawie.

 

 

Na zdjęciu Jerzy Szwedowski z żoną Ireną