DRODZY NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE !!!

 

Szanowni Państwo!


Każdy nauczyciel proszony jest o przygotowanie zakresu prac i zadań dla wszystkich swoich uczniów w ciągu dwóch dni (do 18 marca 2020 r.) . Następnie proszę przekazać te informacje uczniom poszczególnych klas za pośrednictwem librusa bądź przez stronę internetową. Aby dołączyć coś na stronę internetową proszę informacje te przesyłać do pana Macieja Kupidury i Macieja Jędrzejca (strona.smocza@gmail.com).

Zakres tych zadań ma być oczywiście zgodny z podstawą programową i rozkładem materiału. Materiały można znaleźć między innymi na nowo powstałym seriwsie www.gov.pl/web/zdalnelekcje.

Dotyczy to wszystkich nauczycieli zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i przedmiotów artystycznych.

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem możliwości prowadzenia zajęć poprzez Microsoft Teams. 

Uczniowie mają też dostęp do konatktu z nauczycielami i bieżącymi informacjami szkolnymi także poprzez stronę szkoły na Facebook'u.

Dyrekcja szkoły