WYNIKI REKRUTACJI

 

LISTY KANDYDATÓW ZAKWIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PIERWSZEJ KLASY LP /CYKL NAUKI 4 LATA/ ZOSTANĄ PODANE DO WIADOMOŚCI W DNIU 27.05.2019 /PONIEDZIAŁEK/ GODZ.14.00 

 

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIZAKWIFIKOWANYCH DO PIERWSZEJ KLASY LSP /CYKL NAUKI 5 LAT/ ZOSTANĄ PODANE DO WIADOMOŚCI W DNIU 29.05.2019 /ŚRODA/ GODZ.14.00

 

 

Publikacja listy w budynku szkoły w miejscu widocznym.