SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z PRZEDSTAWICIELAMI
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA
WE WROCŁAWIU

 

Dnia 27 lutego w ZPSP w Warszawie odbyła się prezentacja: Katedry Ceramiki, Katedry Szkła i Katedry Konserwacji oraz Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Troje przedstawicieli wyżej wymienionych Katedr ASP we Wrocławiu przeprowadziło spotkanie z młodzieżą ZPSP w Warszawie. Przedstawiciele uczelni opowiadali o zasadach rekrutacji, specyfice studiów oraz zaprezentowali wyżej wymienione Katedry w formie relacji fotograficznej oraz filmowej.

 

PAWEŁ KASPRZAK