SZKOLENIE DOTYCZĄCE PIERWSZEJ POMOCY

 

W trosce o zdrowie i życie naszych uczniów, w lutym 2019 r. wszyscy pracownicy szkoły wzięli udział w szkoleniu dot. pierwszej pomocy. Większość czasu zajęły zajęcia praktyczne z wykorzystaniem fantomów resuscytacyjnych, defibrylatorów, kamizelek act fast i in. Szkolili nas wieloletni praktycy, nad jakością i realizacją szkolenia czuwał instruktor oddziałów wojskowych, członek WOPR, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie zw. z ratownictwem medycznym.