STATUT - KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie zostanie z dniem 1 września 2019 roku przekształcony w Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. W związku z tym od dnia 1 września w placówce będzie obowiązywał nowy statut, którego projekt do dnia 30 kwietnia jest przedstawiony do konsultacji społecznych. Do tej daty oczekujemy opinii Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców.

Beata Lewińska - dyr. ZPSP

PROJEKT STATUTU